Velké reklamní štíty

 

 Ukázka celkové rekonstrukce vývěsního štítu ( rozměr 4 x 1,2 m ) 

 

 Provedena demontáž reklamního panelu z opláštění budovy. Převezení reklamy na dílnu, kde došlo k demontáži veškeré elektroinstalace a vymytí  reklamního boxu.

 Dalším krokem byl nástřik vnitřní části reklamního štítu bílou barvou, tak aby se dobře odráželo světlo od zadní stěny reklamy.

 Osazení reklamy 160 ks LED modul Samsung 1,5W, 3 x LED zdroj 100W Mean Well, 3 x svorkovnice s pojistkou ( jištění každého zdroje zvlášť ).

 Osazení LED modulů pomocí oboustranné pásky a zároveň uchycení pomocí vrutu - ( oboustranná páska po čase ztrácí lepící schopnost a LED moduly by  mohly odpadnout ), LED moduly osazeny do 20 sloupců po 8 modulech. 

 Propojení LED modulů pájením, tak aby na jednotlivá trafa byl připojen vždy každý třetí sloupec LED modulů ( v případě, že přestane správně pracovat  jeden ze zdrojů, tak je stále zajištěno rovnoměrné osvícení reklamní plochy).

 

 Původní příkon zářivkových trubic v reklamě  15 x 58W - 870W.

 Nově osazené LED moduly 160 x 1,5W  - 240W.

 

 Celková úspora za rok při svícení 10 hod. za den - 2299,5 kWh.

původní stav světelného reklamního panelu a jeho umístění na budověreklamní panel a stav osvětlení před renovacípůvodní stav elektroinstalace v reklamním panelureklamní panel po odstranění zářivkového osvětlenínástřik vnitřní části světelného panelu bílou barvouLED modul Samsung 1,5W - instalace instalace světelných LED modulů do reklamního štítuinstalace LED modulů a LED zdrojů do reklamního štítuspojování LED modulů ve světelné reklamě pájenímzapojení LED modulů a LED zdrojů v reklamním paneluvnitřní uspořádání LED modulů a LED zdrojů ve světelném paneluuchycení LED modulů pomocí oboustranné lepící pásky a současně uchyceno vrutemLED moduly ve světelném reklamním panelurozsvícené LED moduly v reklamním štítuinstalace reklamního panelu osazeného LED modulyinstalace vývěsního štítu osazeného LED modulyinstalace reklamního štítu po celkové opravěsvětelný reklamní panel po celkové opravěrepasovaný reklamní štít za tmy