rekonstrukce reklam

Ukázka celkové rekonstrukce venkovních reklam na provozovně.

Z fasády jsme odstranili původní 3D plechová písmena , která jsme převezli na dílnu k renovaci a opětovnému využití .

Část  RESTAURACE - jsme zrenovovali a doplnili o světelnou konturu a nainstalovali uvnitř provozovny.

         U TOPOLŮ - jsme zrenovovali a doplnili světelnou konturou a nainstalovali nad vchod do provozovny.

Písmena jsme obrousili a nastříkali bílou základovou barvou, která zůstala na spodní straně jako odrazová plocha pro světlo z LED pásků.

Boky a horní část písmen jsme nastříkali vrchní černou matovou barvou. Vzhledem k tomu, že v čelní straně písmen se nacházely otvory po instalaci 

původních neonových trubic, jsme vyřezali písmena z forexu tl. 2 mm, nastříkali základovou barvou na plasty a vrchní žlutou a osadili na čela písmen.

 

Horní římsu jsme natřeli na tmavě šedou a  namalovali nad jednotlivá okna  bílá písmena. Tvar písmen byl přenesen pomocí papírové šablony a vybarven.

Na sloupy jsme osadili 3 x LED reflektor 10W - barva světla teplá bílá. 

Vchod provozovny jsme nasvítili 4 x LED žárovkou 3,5W s paticí GU10 osazené v zápustných světlech. 

celkový pohled po rekonstrukci reklammalba písma na fasádumalba písma na fasádu - vybarvení vnitřní části písmenmalba písma na fasádu - přenos tvarů písmen pomocí papírové šablonynově zrepasovaný 3D nápis se světelnou konturou , osazeno LED páskempřipravený reklamní nápis k montážizkouška svítivosti světelné kontury u 3D písmenvymezení správné vzdálenosti písmen od podkladuinstalace 3D písmen na podkladovou desku - Bond 3 mmrozměření 3D písmen osazených LED páskem na podkladovou desku Bond 3 mmosazení spodní části písmen LED páskem SMD 5050 IP 67 - 14W/mplastová čela písmen po prvním vrchním nástřiku vrchní část písmen - plast forex tl. 2mm - nástřik základovou barvou na plastynástřik 3D písmen bílou základovou barvoupůvodní stav 3D písmen určených k renovaci a opětovné montážipůvodní stav venkovních reklam před celkovou rekonstrukcí